EU, Det Nye Demokrati - EURO Pagt 2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Morten Wilder Morten Wilder
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

EU, Det Nye Demokrati - EURO Pagt 2

Mange ting sker omkring os for tiden med krise og EU, det lader til EU arbejder ud fra at alle skal styres fra EU kontoret, der iblandt love, økonomier, kvoter, alt. Nu ved de godt der er stor modstand imod EU fra befolkningens side, så det er klart de vil undgå folkeafstemninger i de lande der er med i EU, da vi jo har set at EU kan ikke lide et NEJ. hvordan får man så de lande til at indordne sig??? ser i, der er et våben, hvor ingen hære behøves, de hedder "penge" dertil er vi jo alle fanget i det spil og skal bruge penge, så, ram os på vores økonomi og ja de fleste vil være villige til alt, også at overgive sit lands magt og lands love til en anden statsenshed, Som EU er. jeg vil prøve at vise nogen eks og artikler på hvordan det er gjort.

Kassen er tom, og hvert land skal nu hente flere penge ind, end de selv skal bruge. Det skyldes, at en regning skal betales for tidligere tiders overforbrug.

ANALYSE: Når økonomi kommer før demokrati
Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Oekonomiske_analyser/2011/12/09/115408.htm

»Der vil være strammere rammer, end dem vi har kendt de senere år. Det er jo meningen med hele pagten,« siger han.
Euro-pagt truer dansk vækstpolitik
Link: http://www.b.dk/politiko/euro-pagt-truer-dansk-vaekstpolitik

Fra samme artikel:
Euro-pagten kræver, at landene skriver ind i deres egen lovgivning, at underskuddet på den såkaldt strukturelle saldo holdes under 0,5 pct. af bruttonationalproduktet årligt. Det er den saldo, der måler, om økonomien grundlæggende er i balance.

Så, det er jo ændring af vores love?? og overgivelse til en anden magt??
§ 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid.

Så, det er klart, når vi ser på den måde de presser og presser vores land, ja, så kan det ikke komme bag på en, at, økonomi kan overtage vores land og demokrati, er det et våben, ja, se bare på EU. det handler kun om penge.

EU er blevet en bankfilial
Link: http://raeson.dk/2011/opinion-eu-er-blevet-en-bankfilial/

men, hvis det er sådan er det så aftalt spil???

”Sådan nogle kriser er designet – måske er det oven i købet aftalt, hvordan kriseforløbet skal være for at man kan komme ud i den anden ende,” siger den erfarne europaparlamentariker.

EU-krise måske aftalt på forhånd
Link: http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2632248.ece

Når de folk der nu sidder og vurdere lande, efter deres økonomier og EU bruger det spil med økonomisk krigsførelse og dertil igen, vil undgå at vi høres om den nye traktat...også selvom flertal af folket ønsker det.. de har endda været på lobby arbejde for at undgå den afstemning. så er der altså noget galt kære medmennesker.

Ekspert: Thorning reddet fra afstemning
Heftigt dansk lobbyarbejde ligger bag danske forbehold i udkast til finanspagt, mener EU-ekspert Marlene Wind

Ekspert: Thorning reddet fra afstemning
Link: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1676952.ece

Så må man sige at økonomi er et bedre våben end en hær, hvis man gerne vil overtage lande

I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.
Thomas Jefferson, (Attributed)
3rd president of US (1743 - 1826)

Hvordan kan det nu være, at vi har politikere, der med alt vil undgå af folket høres og endda er villige til at sælge ud af vores land??? fordi, de er slet ikke politikere, de er figurere ud af til der styres af andre. de er lobbyister, teknokrater, det kun har det formål, at sælge ud af vores lands ressourcer, gøre os afhængende af dem og ja, gør os til gælds slaver i århundreder.

Tag Grækenland og Italien, ingen folkeafstemninger, de lande er nu overtaget af teknokrater og det jubler vores politikere over?? det burde give stor bekymring over hvad de har gang i???

ECBs præsident, Italiens premierminister og Grækenlands premierminister har alle arbejdet for eller sammen med den kontroversielle investeringsbank - og listen fortsætter i USA.

Goldman Sachs sætter sig på Europa
Link: http://www.business.dk/finans/goldman-sachs-saetter-sig-paa-europa

Så, aftalt spil?? demokratiet er underlagt?? Hvad hjælper det at stemme?? hvis vores politikere ikke er her for os alligevel og køre deres solo spil, uden om folket?? det betaler i penge til og de høre ikke på jer????

Ekstra:
Guide: Europagt på fem minutter
link: http://politiken.dk/udland/faktaudland/ECE1482387/guide-europagt-paa-fem-minutter/

Video, Engelsk - 43 Min 10 Sec.
The Real Face Of The EU
Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jjCNQUogYKU 
We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power.  Then will our world know the blessings of peace.  ~William Ewart Gladstone